• گالري تصاوير
  • کتابخانه
  • گروه ها
  • دانشجويان
  • دانشگاه
  • صفحه اصلي
گروه مهندسی کامپیوتر
درباره گروه
گروه آموزش کامپیوتر ، با رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر از مهرماه 85 با 42 دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود و هم اکنون دارای 120 دانشجو و صدور 80 نفر فارغ التحصیل می باشد .گروه آموزش امکانات مناسبی همچون سایت مجهز کامپیوتر و اینترنت پر سرعت و بانک نرم افزاری برای دانشجویان فراهم آورده است . در ضمن تلاش گروه بر این است غیر از آموزش های تخصصی کامپیوتر شرایطی را فراهم آورد تا دانشجویان .بتوانند در آینده و زندگی خود در مقابله موقعیت های مختلف شغلی بهترین قابلیت را از خود نشان دهند
مدیر گروه:آزاد نوری

azad.noori@yahoo.com ارتباط با مدیر گروه

تصویر مدیرگروه
 

 

مدرسین
مدرک تحصیلی
نام و نام خانوادگی
نرم افزار
مهندسی کامپوتر
دانشگاه شمال
آزاد نوری
نرم افزار
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه بابل
فرزاد کریمی
نرم افزار
مهندسی کامپیوتر
آزاد ارومیه
کریم کریمیان
نرم افزار
مهندسی کامپیوتر
شهید بهشتی
عبدالرحیم رحمان نژاد
نرم افزار
مهندسی کامپیوتر
شهید بهشتی
رحیمی
نرم افزار
کارشناسی کامپیوتر
-
عرفان عزیزی
نرم افزار
مهندسی کامپیوتر
شهید بهشتی
خالد سمیعی

 

 


آموزشکده فنی و مهندسی سقز

Free Web Hosting