• گالري تصاوير
  • کتابخانه
  • گروه ها
  • دانشجويان
  • دانشگاه
  • صفحه اصلي
معرفي دانشگاه

آموزشكده فني سقز در سال 1384 افتتاح گردييد و در ابتدا داراي دو رشته كامپيوتر و .حسابداري مي باشد

 

رشته هاي موجود

كامپيوتر
حسابداري
 

 

برنامه هاي هاي اجرا شده

ساختمان جديد سايت دانشگاه
ترمیم ساختمان آموزشی
برنامه هاي در دست اجرا

 

 


آموزشکده فنی و مهندسی سقز

Free Web Hosting