• گالري تصاوير
  • کتابخانه
  • گروه ها
  • دانشجويان
  • دانشگاه
  • صفحه اصلي
گروه حسابداری
درباره گروه
گروه آموزش حسابداری همزمان با افتتاح آموزشکده همرا رشته کامپیوتر ایجاد گردییده و در ابتدا 30 نفر دانشجو پذیرش کرد.در سال تحصیلی جدید بالغ بر بیش از 80 نفر در آموزشکده قبول شده اند
مدیر گروه:محمدپور
ارتباط با مدیر گروه

 

تصویر مدیر گروه
 

 

 

 

 

مدرسین
مدرک تحصیلی
نام و نام خانوادگی

 

 


آموزشکده فنی و مهندسی سقز

Free Web Hosting