• گالري تصاوير
  • کتابخانه
  • گروه ها
  • دانشجويان
  • دانشگاه
  • صفحه اصلي
 

 

مشخصات سایت
ارتباط
نام نام خانوادگی
وظیفه
sr.farzad@gmail.com
فرزاد سرسیفی
برنامه نویس
-----------------
محسن محمدی
گرافیک
avaz1422@yahoo.com
عادل رحیم زاده
همکار
azad.noori@yahoo.com
مهندس نوری
پشتیبان کننده

 


آموزشکده فنی و مهندسی سقز

Free Web Hosting